Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.4
ze dne 15.10.2007

Usnesení k projednání dodatku č. 2  víceprací na veřejnou zakázku malého rozsahu dle  § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách "Oprava fasády úřadu M.č. Praha 17,  Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy"

Rada MČ

I. souhlasí s přijetím dodatku č. 2  víceprací firmy Domistav CZ, a.s. Foersterova 897, Hradec Králové, provozovna Průchova 573/45, 150 00 Praha 5, cena  bez DPH 56 262,73 Kč. Kč., vč. DPH 66 952,65 Kč.


II. pověřuje starostku podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Tisk Export článku do PDF