Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.18
ze dne 17.09.2007

Usnesení k projednání dodatku č. 1-  vícepráce na veřejnou zakázku Výměna části obvodového pláště pav. A, ZŠ Socháňova 1139/19, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala návrh dodatku č. 1 vícepráce na veřejnou zakázku Výměna části obvodového pláště pav. A, ZŠ Socháňova 1139/19, Praha 6 - Řepy.


II. souhlasí s přijetím dodatku č. 1 víceprací firmy Skanska CZ a.s., Kubánské nám. Čč.11/1391, Praha 10 - Vršovice, IČO: 262 09 535, DIČ: CZ 262 09 535: bez DPH 113 260,- Kč,
s DPH 134 779,4 Kč.


III. ukládá OÚRI postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF