Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.17
ze dne 17.09.2007

Usnesení k projednání dodatku č. 1 -  vícepráce na veřejnou zakázku Výměna části obvodového pláště pav. A, ZŠ Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala návrh dodatku č. 1 - vícepráce na veřejnou zakázku Výměna části obvodového pláště pav. A, ZŠ Laudova 1024/10, Praha 6 - Řepy.


II. souhlasí s přijetím dodatku č. 1 víceprací firmy Skanska CZ a.s., Kubánské nám. č.11/1391, Praha 10 - Vršovice, IČO: 262 09 535, DIČ: CZ 262 09 535: 167 093,- bez DPH,- Kč, s DPH 198 840,70 Kč


III. ukládá OÚRI postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF