Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.1
ze dne 12.11.2007

Usnesení k projednání a schválení výzvy, zadávací dokumentace veřejné zakázky "Dodávka a implementace informačního systému Městské části Praha 17" a jmenování komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení veřejné zakázky

Rada MČ

I. projednala návrh zadávací dokumentace, výzvy a jmenování komisí na veřejnou zakázku "Dodávka a implementace informačního systému Městské části Praha 17".


II. schvaluje znění zadávací dokumentace, výzvy a jmenování komisí.


III. ukládá starostce  podpis dokumentů náležejících k realizaci výše schválené výzvy a tajemníkovi zahájit a technicky zabezpečit realizaci procesu výběru dodavatele.

Tisk Export článku do PDF