Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.12
ze dne 27.06.2007

Usnesení k projednání a přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Klimatizace do prostorů pasů, Úřadu M.č. Praha 17"

Rada MČ

I. projednala přijetí nejvhodnější nabídky Miloš Šavrda- KLIMA - OPTIMA, Za Mlýnem 1564/29, Praha 4 , IČO 16468643,nabídková cena bez DPH 83 980 ,-Kč bez DPH, s DPH 99 938,-Kč.


II. souhlasí s přijetím nabídky a pověřuje starostku podpisem objednávky.
Tisk Export článku do PDF