Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.37
ze dne 20.10.2008

Usnesení k Programu jednání ZMČ dne 29.10.2008

Rada MČ

I. projednala návrh programu 15.zasedání ZMČ Praha 17


II. schvaluje navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF