Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.59
ze dne 12.01.2009

Usnesení k programu jednání ZMČ dne 21.1.2009

Rada MČ

I. projednala návrh programu 17.zasedání ZMČ Praha 17


II. schvaluje navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF