Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.44
ze dne 09.03.2009

Usnesení k programu jednání ZMČ dne 18.3.2009

Rada MČ

I. projednala návrh programu 18.zasedání ZMČ Praha 17


II. schvaluje navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF