Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.48
ze dne 08.09.2008

Usnesení k programu jednání ZMČ dne 17.9.2008

Rada MČ

I. projednala návrh programu 14.zasedání ZMČ Praha 17


II. schvaluje navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF