Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.45
ze dne 10.12.2007

Usnesení k programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 17 dne 19.12.2007

Rada MČ

I. projednala program jednání ZMČ dne 19.12.2007

II.schvaluje program jednání ZMČ dne 19.12.2007

III. ukládá KZ postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF