Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.44
ze dne 10.12.2007

Usnesení k prodeji pozemků p.č.1389/2  a  3/4vlastnický podíl p.č.1390/6

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY  o revokaci usnesení MČ č.19.15 ze dne 3.10.2007 a usnesení ZMČ č.8.14  ze dne 24.10.2007 , kterými mu  byl odsouhlasen prodej  pozemků p.č. 1389/2 o výměře 23 m2  a ? vlastnický podíl k pozemku  1390/6 o výměře 214 m2. Z finančních důvodů žádá o změnu kupujícího za stejných, již odsouhlasených podmínek. Kupující jsou jeho rodiče pan a paní XY.

II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit revokaci usnesení  RMČ č.19.15 ze dne 3.10.2007 a revokaci usnesení ZMČ č. 8.14 ze dne 24.10.2007 , změnu kupujících pozemku p.č. 1389/2 o výměře 23m2  a ? vlastnického podílu pozemku p.č. 1390/6 o výměře 214m2 na manžele XY

III.ukládá vedoucí OSOM zpracovat návrh revokovaného usnesení na změnu kupujících- manželů XY.
 
IV.zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu kupní smlouvy

Tisk Export článku do PDF