Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 54.18
ze dne 11.02.2008

Usnesení k prodeji pozemků  parc.č. 1031/8 a parc.č. 1031/7, k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost Magistrátu hl.m. Prahy odboru obchodních aktivit o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc.č. 1031/8 a parc.č. 1031/7 v k.ú. Řepy. Pozemek parc.č. 1031/8 je zastavěný budovou č.p. 1178 ve vlastnictví společnosti Betatel, která požádala Hl.m. Prahu o úplatný prodej těchto pozemků. Pozemky jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy a nacházejí se podél ul. Slánská.


II. souhlasí s prodejem pozemků parc.č. 1031/7 o výměře 896m2 a parc.č. 1031/8 o výměře 2296m2 v k.ú. Řepy, které jsou ve vlastnictví Hl.m.Prahy a upozorňuje na to, že v pozemku parc.č. 1031/7 je uložena IS kanalizace se šachtami.


III. ukládá vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF