Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.25
ze dne 15.10.2007

Usnesení k prodeji III. etapa - Náklady spojené s převodem vlastnictví  jednotek bytového domu Španielova  č.p. 1267 až 1269  v k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala informaci OSOM o vyčíslení nákladů ve smyslu usnesení ZMČ č. 5.15 ze dne 16.5.2007, které vzniknou kupujícím s převodem vlastnictví jednotek bytových panelových domů.


II. schvaluje, aby oprávnění nájemci bytového panelového domu v ul. Španielova č.p.1267 až 1269 v k.ú. Řepy, kteří kupují  jednotky od obce hl. m. Prahy svěřené MČ Praha 17 do svého výlučného vlastnictví, hradili tyto náklady a poplatky spojené s  převodem vlastnictví :
1)  za prohlášení vlastníka budovy        1.700,- Kč +19% DPH  323,- Kč …   2.023,- Kč
2) za znalecký posudek - stanovení ceny        …    1.000,-Kč
  3)  za právní pomoc                                  800,- Kč +19% DPH  152,- Kč   =     952,- Kč
4)  za kolek na povolení vkladu do KN    500,- Kč                                         =     500,- Kč 
                                                                                                    celkem       =  4.475,- Kč

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF