Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 27.18
ze dne 06.02.2008

Usnesení k prodeji II.etapa - Žádost paní XY , Španielova 1264, o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny  za bytovou jednotku č. 1264/X v ul. Španielova 1264, Praha Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY  jako jediného oprávněného nájemce, Španielova 1264, Praha 6 - Řepy o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1264/X v ul. Španielova 1264 , Praha 6 - Řepy

II. schvaluje ve smyslu ust. § 517 občanského zákoníku prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za bytovou jednotku č. 1264/X v ul. Španielova 1264, Praha 6 - Řepy, kdy kupujícím je paní XY . Je stanovena náhradní lhůta k plnění, a to nejpozději do 28.2.2008. V případě nedodržení této náhradní lhůty, zmocňuje Rada starostku MČ Praha 17  k odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky v ul. Španielova 1264 v Praze - Řepích,  registrovanou pod č. SM 0700000306.

III. ukládá vedoucí OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Tisk Export článku do PDF