Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.7
ze dne 05.09.2007

Usnesení k prodeji II. etapa - doplnění seznamu oprávněných nájemců pro prodej jednotek v bytovém panelovém   objektu v ul.  Španielova č.p. 1261 až 1266, v m.č. Praha 17

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č. 1266/11 ve smyslu ustanovení   § 6 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění o převodu vlastnictví jednotek, v ul. Španielova  č.p. 1261 až 1266 oprávněným nájemcům , kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ  č. 6.7 ze dne 13.6.2007

II. doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1266/11  ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění o převodu vlastnictví jednotek, v ul. Španielova  č.p. 1261 až 1266  v m.č. Praha 17, oprávněným nájemcům,  paní Haně Pršalové a panu Ing. Bohumilu Pršalovi.

III. ukládá OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF