Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.28
ze dne 09.04.2008

Usnesení k prodeji bytové jednotky č. 1261/XY Španielova čp. 1261 k.ú. Řepy oprávněnému nájemci

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č. 1261/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1261 v m.č.Praha 17, oprávněným nájemcům manželům XY


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č.1261/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1261 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č.6.7 ze dne 13.6.2007, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Španielova 1261 až 1266 v m.č. Praha 17 - prodej II.etapa.
Bytová jednotka 1261/XY, plocha jednotky 93,9m2, spoluvlastnický podíl 939/79756, cena jednotky  vč.ceny pozemku  633 016,- Kč


III. ukládá vedoucí OSOM  předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF