Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.20
ze dne 28.11.2007

Usnesení k prodeji bytové jednotky č.1261/12  Španielova čp. 1261 k.ú.  Řepy oprávněným nájemcům

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1261/12 ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů   v platném znění, v ul. Španielova čp. 1261 v MČ Praha 17 oprávněným  nájemcům, manželům XY 

II.souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1261/12 ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1261 v MČ Praha 17 oprávněným nájemcům, manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č. 6.7 ze dne 13.6.2007, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Španielova 1261 až 1266 v MČ Praha 17 - prodej II. etapa.

III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF