Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.10
ze dne 09.01.2008

Usnesení k přístupovému chodníku k lékárně v Žufanově ul. čp. 1114,Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost. Mgr. Evy Bydžovské o opravu technického stavu chodníku ze strany MČ Praha 17, který slouží jako přístupová cesta k lékárně Řepy v ul. Žufanova čp. 1114.


II. schvaluje provedení opravy přístupového chodníku k lékárně ze strany Městské části Praha 17.


III. schvaluje vstoupit v jednání s Mgr. Evou Bydžovskou o uzavření smlouvy o úklidu a zimní údržbě předmětného přístupového chodníku.


IV. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatelku a zajistit splnění usnesení v části provedení oprav prostřednictvím správní firmy Optimis, která provedení oprav zajišťovala.

Tisk Export článku do PDF