Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.2
ze dne 28.01.2009

Usnesení k připomínkování návrhů závazných předpisů HLMP

Rada MČ

I. bere na vědomí znění návrhů následujících předpisů:

1) změna obecně závazné vyhlášky č.55/2000 (statut) - vyplývající ze zákona č.382/2008 Sb. a zákona č.414 Sb.

2) změna nařízení 11/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximální ceně za zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi včetně uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením


II. nemá připomínky k navrhovanému znění předpisů


III. ukládá KTA zabezpečit příslušné úkony

Tisk Export článku do PDF