Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.33
ze dne 31.10.2007

Usnesení k přijmutí peněžního daru

Rada MČ

I. přijímá dar ve výši 250 tis. Kč, který poskytne  Hornbach Baumarkt CS, spol. s ro.o., se sídlem Chlumecká 2398, Praha 9.


II. ukládá EO použít dar  v souladu s uzavřenou darovací smlouvou.

Tisk Export článku do PDF