Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.5
ze dne 09.01.2008

Usnesení k příjímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Rada MČ

I. se seznámila s připraveným zněním nařízení tajemníka "Příjímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů".

II. souhlasí s navrženým postupem.

III. schvaluje "Sazebník finančních náhrad za informace poskytované dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím"

IV. zmocňuje starostku MČ Prahy 17 ke schvalování následných aktualizací "Sazebníku finančních náhrad za informace poskytované dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím".

Tisk Export článku do PDF