Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 39.14
ze dne 06.08.2008

Usnesení k přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava kanalizační přípojky u objektu Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy" a podpis smlouvy

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  na "Opravu kanalizační přípojky u objektu Žalanského 68/54, Praha 6 - Řepy"


II. souhlasí  s přijetím nabídky Verner Miroslav, Plzeňská  521/239, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO 48022128 , DIČ CZ 7211180009. Nabídková cena bez DPH 125 950 Kč, vč. DPH 149 880,50 Kč


III. ukládá odboru školství a kultury, aby ve spolupráci s odborem územního rozvoje a investic zajistil  vše potřebné, starostce podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF