Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 54.11
ze dne 11.02.2008

Usnesení k přijetí nabídky na zpracování PD "Oprava hřiště ZŠ Španielova - 4. etapa"

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky vypsané v souladu  s ustanovením §12 odst. 3 a §23 odst. 4 písm. a)  zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  na zpracování projektové dokumentace na stavbu "Oprava hřiště ZŠ Španielova - 4. etapa"


II. souhlasí s přijetím nabídky firmy Sportprojekta Praha, s.r.o. Jindřišská 30, 110 00, Praha 1,  IČ: 25672886, DIČ CZ 25672886

Nabídková cena bez DPH 116 650,- Kč,  s  DPH 138 814,- Kč.


III. ukládá  OÚRI zajistit potřebné , starostce se ukládá podpis  smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF