Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.48
ze dne 04.05.2009

Usnesení k přijetí 2 nabídek na veřejnou zakázku zpracování Ideové studie „Sportovní areál Na Chobotě“

Rada MČ

I. PROJEDNALA

přijetí 2 nabídek na veřejnou zakázku na zpracování Ideové studie „Sportovní areál na Chobotě“


II. SOUHLASÍ

s přijetím nabídek firmy:

- Prof. Dr. Ing. Arch. Bořek Šípek – studio Šípek, Atletická 2417/1E, 160 00, Praha 6 IČ: 67651330, DIČ: 490614229. Nabídková cena bez DPH 80 000,- Kč, vč. DPH 95 200, - Kč

- ATPS, s. r. o., Leskovecká 287/16, 155 21, Praha – Zličín IČ: 27100693, DIČ: CZ27100693. Nabídková cena bez DPH 84 000, - Kč, vč. DPH 99 960, - Kč


III. UKLÁDÁ

OÚRI informovat uchazeče, paní starostce se ukládá – podpisy objednávek

Tisk Export článku do PDF