Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.18
ze dne 08.09.2008

Usnesení k přidělení náhradního bytu  v domě čp. 1246, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy za přízemní byt  v domě čp. 1225, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala návrh OSOM na přidělení volného bytu o vel. 3+1/l ve 3. patře, tj. 4.podlaží domu čp. 1246 v Galandově ulici, Praha 6-Řepy jako náhradní za byt o vel. 3+1/L v přízemí domu čp. 1225 v ulici Makovského, manželům XY,  trvale bytem Makovského  čp. 1225, Praha 6 - Řepy


II. schvaluje  ve smyslu usnesení ZMČ č. 7.16 ze dne 29.8.2007 a Usnesení RMČ č. 27.20 ze dne  6.2.2008 pronajmout  byt o vel. 3+1/L ve 3. patře,tj. 4.podlaží  domu čp. 1246 v Galandově ulici, Praha 6-Řepy  manželům XY, trvale bytem  Makovského  čp. 1225, Praha 6 - Řepy jako  náhradní za byt o vel. 3+1/L v přízemí domu čp. 1225 v ulici Makovského, který musí být uvolněn  z důvodu plánované rekonstrukce objektu Makovského čp. 1222-1227. Nájemní smlouva bude  uzavřena  za podmínek původní  nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované  nájemné, které bude dále upravováno v souladu  s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a   dalšími platnými předpisy. Uzavření nájemní smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu ke stávajícímu bytu v čp. 1225 Makovského  ulici dohodou.


III. ukládá  vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy k bytu o vel. 3+1/L ve 3. patře, tj. 4. podlaží  domu čp. 1246 v Galandově ulici  a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu v čp. 1225, Makovského ulici.

Tisk Export článku do PDF