Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.19
ze dne 19.05.2008

Usnesení k přidělení náhradního bytu  v 5. podlaží domu čp. 1222, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy  a  bytu  v 9. podlaží  domu čp. 1244, Galandova ulice za přízemní byt  v domě čp. 1226, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala návrh OSOM na přidělení volného bytu  o vel. 2+k.k. ve 4.patře, tj. 5.podlaží domu čp. 1222 v Makovského ulici, Praha 6-Řepy  a bytu  o vel. 1+1/L v 8. patře, tj. 9. podlaží domu čp. 1244 v Galandově ulici jako náhradní za byt o vel. 3+1/L v přízemí domu čp. 1226 v ulici Makovského


II.  souhlasí  a doporučuje ZMČ ve smyslu usnesení  RMČ č.31.17 ze dne  9.4.2008 schválit pronájem bytu   o vel. 2+k.k. ve 4.patře,tj. 5.podlaží domu čp. 1222 v ulici Makovského , Praha 6-Řepy sl. XY, Makovského 1226 (3 osoby), nájemní smlouva bude uzavřena  na dobu určitou 2 roky  s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.Na základě usnesení  RMČ č.233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném  znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III.schvaluje  ve smyslu usnesení RMČ č.31.17 ze dne 9.4.2008  pronájem  bytu o vel. 1+1/L v 8. patře, tj. 9. podlaží domu čp. 1244 v Galandově ulici, Praha 6 - Řepy paní XY, Makovského 1226 (2 osoby) za podmínek původní  nájemní  smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za  regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu  s pravidly  stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. Uzavření nájemních smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu  ke stávajícímu bytu v čp. 1226 Makovského  ul. dohodou.


IV.   ukládá  vedoucí OSOM 
bod.2 -  předložit návrh k projednání ZMČ dne 28.5.2008
bod 3 -  vydat pokyn k navázání  nájemní smlouvy k bytu  o vel. 1+1/L v 8. patře, tj. 9. podlaží  domu čp. 1244 v Galandově ulici a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu v čp. 1226, Makovského ulici.

Tisk Export článku do PDF