Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 54.8
ze dne 11.02.2008

Usnesení k přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2009

Rada MČ

I. rozhodla, že přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za rok 2009 bude požadovat od Magistrátu hl.m. Prahy
 
 
II. ukládá ekonomickému odboru postupovat dle bodu I. tohoto usnesení a oznámit toto rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy - odboru finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření
Tisk Export článku do PDF