Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.14
ze dne 08.09.2008

Usnesení k převodu požárního vozidla

Rada MČ

I. projednala převod požárního vozidla Liaz CAS 25K. Vozidlo v majetku MČ Praha 17 se převádí do majetku MČ Praha - Kbely


II. schvaluje předání požárního vozidla Liaz CAS 25K do majetku MČ Praha -Kbely


III. ukládá vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF