Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.41
ze dne 08.08.2007

Usnesení k převodu finančních prostředků z rozpočtu městské části příspěvkové organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb formou účelových dotací

Rada MČ

I. rozhodla navýšit neinvestiční příspěvek pro rok 2007 příspěvkové organizaci Centrum sociálně zdravotních služeb formou účelových dotací následovně:
- na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve výši 469 tis. Kč,
v měsíčních splátkách počínaje měsícem srpen 2007

- na provoz AT linky a AT poradny ve výši 374 tis. Kč, v měsíčních splátkách
počínaje měsícem srpen 2007

- na kulturní a společenské akce pro seniory (aktivizační programy) ve výši 15 tis. Kč,
dotace srpen (září) 2007

II. ukládá ekonomickému odboru a oddělení zdravotnictví postupovat dle tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF