Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.9
ze dne 16.07.2008

Usnesení k přesunu finančních prostředků z nájemného v Základní škole Jana Wericha

Rada MČ

I. byla seznámena se žádostí ředitelky Základní školy Jana Wericha o přesun finančních prostředků z nájemného Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště BEAN původně určeného do části pronajímané budovy pro možnost využití do budovy využívané Základní školou Jana Wericha


II. schvaluje přesun finančních prostředků z nájemného Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště BEAN původně určeného do části pronajímané budovy pro možnost využití do budovy využívané Základní školou Jana Wericha


III. ukládá odboru školství a kultury seznámit s tímto rozhodnutím ředitelku Základní školy Jana Wericha

Tisk Export článku do PDF