Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.24
ze dne 02.05.2007

Usnesení k přesunu finančních prostředků mezi fondy v Základní škole genpor. Fr. Peřiny.

Rada MČ

I. projednala žádost ředitelky Základní školy genpor. Fr. Peřiny o přesun finančních prostředků z fondu rezerv do fondu investičního ve výši 44 982,- Kč.


II. schvaluje přesun finančních prostředků z fondu rezerv do fondu investičního ve výši 44 982,- Kč v Základní škole genpor. Fr. Peřiny


III. ukládá OŠK a ředitelce Základní školy genpor. Fr. Peřiny postupovat podle platné legislativy.
Tisk Export článku do PDF