Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.2
ze dne 15.06.2009

Usnesení k přenosu kompetencí řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ po dobu letních prázdnin

Rada MČ

I. PROJEDNALA

přenos kompetence řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ, a to po dobu letních měsíců – červenec a srpen 2009


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit z důvodu úniku finančních prostředků za nájemné přenos kompetence řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ, a to po dobu letních měsíců – červenec a srpen 2009, tj. pro období, kdy nebude svoláno zasedání ZMČ. V kompetenci RMČ bude pronájem bytů a nebytových prostor ve svěřené správě MČ Praha 17


III. UKLÁDÁ

KS předložit tento návrh na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF