Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 35.26
ze dne 04.06.2008

Usnesení k přenosu kompetencí řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ po dobu letních prázdnin

Rada MČ

I. projednala přenos kompetence řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ, a to po dobu letních měsíců - červenec a srpen 2008


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit z důvodu úniku finančních prostředků za nájemné přenos kompetence řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ, a to po dobu letních měsíců - červenec a srpen 2008, tj. pro období , kdy nebude svoláno jednání ZMČ. V kompetenci rady bude pronájem bytů a nebytových prostor ve svěřené správě MČ Praha 17.


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh RMČ na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF