Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.60
ze dne 15.06.2009

Usnesení k přemístění kaple č. 8

Rada MČ

I. PROJEDNALA

vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci „Přemístění kaple č. 8 “


II. SOUHLASÍ

s vypsáním výzvy, s případným dofinancováním z fondu obnovy úpravou rozpočtu


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy

Tisk Export článku do PDF