Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 58.1
ze dne 25.03.2009

Usnesení k předložení návrhu „Navýšení počtu zaměstnanců ÚMČ Praha 17“

Rada MČ

I. projednala návrhy na navýšení počtu zaměstnanců ÚMČ Praha 17


II. schvaluje  následující navýšení počtu zaměstnanců ÚMČ Praha 17 ve smyslu důvodové zprávy:

a) odbor územního rozvoje a investic – 1 pracovník

b) odbor hospodářské správy – 1 pracovník


Odbor životního prostředí a dopravy – odloženo do doby konzultace s novým vedoucím odboru

Odbor sociální péče – odloženo – RMČ žádá o stanovisko „SOCIÁLNÍ KOMISI“

 
III. ukládá tajemníkovi zapracovat změny schválené tímto usnesením do dodatku Organizačního řádu Městské části Praha 17 s účinností od 1.4.2009

Tisk Export článku do PDF