Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 46.23
ze dne 05.11.2008

Usnesení k předložení informace o postupu MHMP

Rada MČ

I. ukládá vedoucímu OSOM předložit na jednání RMČ informaci, jakým způsobem postupuje Magistrát hl.m.Prahy v případě zjištění, že nájemce bytu je vlastníkem jiného nemovitého majetku ( bytové jednotky či rodinného domu )
Tisk Export článku do PDF