Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.8
ze dne 11.07.2007

Usnesení k pravidlům pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací ve školství, jejichž zřizovatelem je m.č. Praha 17, podle § 178 školského zákona č. 561/2004 sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( dále jen "Pravidla pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací ve školství").

Rada MČ

I. projednala Pravidla pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací ve školství.


II. bere na vědomí, projednáno bude na příštím zasedání vč. připomínek.

Tisk Export článku do PDF