Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.8
ze dne 23.05.2007

Usnesení k pozastavení výkonu pronájmu nebytových prostor v objektu Mš Laudova se speciálními třídami, místo výkonu Laudova 1/1031 pro občanské sdružení APLA.

Rada MČ

I. projednala návrh paní Hany Pecháčkové, pověřené vedením Mateřské školy Laudova se speciálními třídami na znovuotevření uzavřeného oddělení v budově Laudova 1031/1 z důvodu vysokého počtu přihlášených dětí na školní rok 2007/2008.


II. schvaluje znovuotevření uzavřeného oddělení v budově Laudova 1031/1 z důvodu vysokého počtu přihlášených dětí.


III. pozastavuje s okamžitou platností výkon pronájmu nebytových prostor v objektu Mš Laudova se speciálními třídami, místo výkonu Laudova 1/1031 pro občanské sdružení APLA schválené usnesením č. 6.2 dne 26.2. 2007 na dobu neurčitou


IV. ukládá:
a) odboru školství a kultury seznámit s touto skutečností vedení o.s. APLA a
finančně zabezpečit znovuotevření uzavřeného oddělení v budově Laudova 1031/1,
b) vedení Mateřské školy Laudova se speciálními třídami provést nezbytné úpravy, vybavení nábytkem, hračkami a pomůckami pro zahájení provozu v dosud uzavřeném oddělení

Tisk Export článku do PDF