Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.37
ze dne 20.05.2009

Usnesení k pověření vedením Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ

vzdání se funkce ředitele Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024 Mgr. Stanislava Šindeláře


II. POVĚŘUJE

vedením Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024 Mgr. Hanu Třebickou od 19. 5. 2009 do ukončení konkurzního řízení na funkci ředitele základní školy.


III. UKLÁDÁ

OŠK a personálnímu odboru zúřadovat pověřovací agendu a připravit vše pro vyhlášení konkurzního řízení dle Vyhlášky MŠMT 54/2005 Sb.

Tisk Export článku do PDF