Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.13
ze dne 02.09.2009

Usnesení k pověření PhDr. Šedové zajištěním provozu v Sokolovně

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ

důvodovou zprávu


II. POVĚŘUJE

PhDr. Evu Šedovou, ředitelku KS Průhon, pořádáním akcí a zajištěním podmínek pro tyto akce v prostorách pronajatých MČ Prahy 17 - Sokolovna, Na Chobotě 125/2b


III. UKLÁDÁ

OŠK zajištění pověření, starostce podpis pověření

Tisk Export článku do PDF