Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.1
ze dne 21.01.2008

Usnesení k poskytnutí účelové dotace pro ZŠ Laudova na pokrytí havárie výměníkové regulační stanice a topného systému tělocvičen

Rada MČ

I. byla seznámena s havarijní situací ve výměníkové regulační stanici a v topném systému tělocvičen Základní školy Laudova.


II. souhlasí s poskytnutí účelové dotace ZŠ Laudova ve výši 127.862,- Kč z rozpočtu odboru školství a kultury na pokrytí havárie výměníkové regulační stanice a topného systému tělocvičen


III. ukládá  OŠK zúřadovat poskytnutou účelovou dotaci a OÚRI dozorovat celou akci po technické stránce.

Tisk Export článku do PDF