Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.20
ze dne 05.09.2007

Usnesení k poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17 Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1270-1276, Praha 17-Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1270-1276, Praha 17-Řepy o poskytnutí příspěvku na výměnu oken ze dne 6.8. 2007 a ze dne 3.9.2007.


II. schvaluje poskytnout Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1270-1276, Praha 17 - Řepy dotaci ve výši 1 692 240,- Kč ke krytí části nákladů spojených s výměnou oken v domech v ul. Španielova 1270-1276. Dotace bude poskytnuta z finančních prostředků fondu obnovy majetku městské části.


III. zmocňuje starostku městské části k podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17.                                                                                 


IV. ukládá EO provést rozpočtové opatření - přesunout finanční prostředky ve výši 1 692 240,- Kč  z fondu obnovy majetku městské části do rozpočtu městské části.


V. ukládá EO na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Praha 17 provést převod finančních prostředků z účtu městské části na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1270-1276, Praha 17-Řepy.

Tisk Export článku do PDF