Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.2
ze dne 20.10.2008

Usnesení k poptávce na dodávku nového řešení oficielních internetových stránek MČ Praha 17

Rada MČ

I. projednala záměr vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle  § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku nového řešení oficielních internetových stránek MČ Praha 17


II. souhlasí s vypsáním výzvy ve smyslu  bodu 1.usnesení a důvodové zprávy


III. ukládá KTA zabezpečit zpracování výzev a příslušné úkony spojené s vyhlášením, starostce se ukládá  podpis výzev

Tisk Export článku do PDF