Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.2
ze dne 10.12.2007

Usnesení k pojistné smlouvě TANDEM

Rada MČ

I. projednala návrh předložené smlouvy 

II. schvaluje návrh předložené smlouvy

III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 podpisem smlouvy

Tisk Export článku do PDF