Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.2
ze dne 21.01.2008

Usnesení k podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/2009

Rada MČ

I. byla seznámena s místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/2009


II. souhlasí s místem, termínem a dobou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/2009.


III. ukládá ředitelkám mateřských škol a OŠK zveřejnit způsobem v místě obvyklém místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2008/2009.

Tisk Export článku do PDF