Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.2
ze dne 09.03.2009

Usnesení k oznámení o zahájení řízení o vydání ZUR HMP (Zásady územního rozvoje)

Rada MČ

I. projednala oznámení o zahájení řízení o vydání ZUR HMP (Zásady územního rozvoje)

 
II. souhlasí a nemá připomínky k vydání ZUR HMP (Zásady územního rozvoje) formou opatření obecné povahy


III. ukládá OÚRI informovat Odbor územního plánu MHMP

Tisk Export článku do PDF