Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 54.14
ze dne 11.02.2008

Usnesení k oznámení o zahájení řízení o vydání  změny Z1439/00 (nová Komořanská) ÚP SÚ HMP

Rada MČ

I. projednala oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 1439/00 (nová Komořanská) ÚP SÚ HMP"

 
II. souhlasí  nemá připomínky k vydání změny Z1439/00 (nová Komořanská) ÚP SÚ HMP.


III. ukládá OÚRI informovat Odbor územního plánu MHMP

Tisk Export článku do PDF