Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.1
ze dne 09.03.2009

Usnesení k oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Rada MČ

I. projednala oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy


II. souhlasí. 


III. ukládá OÚRI informovat Odbor územního plánu MHMP

Tisk Export článku do PDF