Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.8
ze dne 12.01.2009

Usnesení k oznámení o novém projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP

Rada MČ

I. projednala oznámení o novém projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP


II. bere na vědomí a nemá připomínky k připracovanému návrhu zadání celoměstsky významných změn


III. ukládá OÚRI informovat Odbor územního plánu MHMP

Tisk Export článku do PDF