Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.10
ze dne 20.05.2009

Usnesení k opravě střechy MŠ Laudova

Rada MČ

I. PROJEDNALA

přijetí nabídky na veřejnou zakázku „Opravu střechy MŠ Laudova 1030- pav A1, A1´, C1, Praha 6 – Řepy“.


II. SCHVALUJE

přijetí nabídky firmy Střechy 92, Broučkova 406, 760 01 Zlín, IČ:60743280, DIČ: CZ60743280. Nabídková cena bez DPH 2 407 973 Kč, vč. DPH 2 865 489 Kč.


III. UKLÁDÁ

OÚRI informovat uchazeče, starostce podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF